Whatsapp

Kryefaqja
Shop
Wishlist0
Parë së Fundmi

Përmbledhje e Rregullave të Kthimit për www.pako.al

Ruajtja e Faturës dhe Paketimit: Është esenciale që fatura dhe paketimi të ruhen pa u dëmtuar për të garantuar të drejtën tuaj për kthim.

Koha për Kthim të Vlerës: Kthimi i vlerës monetare realizohet brenda 48 orëve nga marrja e porosisë.

Metoda e Kthimit të Vlerës: Rimbursimi bëhet direkt në llogarinë tuaj bankare, jo me para cash.

Ndryshimi i Produktit: Keni mundësi të zëvëndësoni produktin me një tjetër brenda 14 ditëve.

Kosto e Transportit: Klienti mbulon koston e transportit nëse produkti është në gjendjen e duhur dhe pa defekte.

Hapja e Kujdesshme e Paketimit: Bëni kujdes gjatë hapjes së paketimit për të mos dëmtuar produktin, veçanërisht televizorët.

Procedura për Kthimin e Produktit:

 • Në rast se produkti nuk është sipas pritshmërive, njoftimi për kthim duhet të bëhet brenda 48 orëve nga marrja e porosisë.
 • Produkti duhet të jetë në kutinë origjinale dhe të mos jetë përdorur apo dëmtuar.
 • Pas kalimit të 48 orëve, keni mundësinë ta zëvëndësoni produktin brenda 14 ditëve, por nuk mund të kërkoni rimbursim monetar.
 • Kërkesa për kthim mund të bëhet online ose duke vizituar dyqanin tonë në Vollga ,Durrës

Kontakti për Ndihmë:

Kosto e Kthimit:

 • Në qytetet e Shqipërisë: 300 Lekë

Kushtet për Kthimin e Produktit:

 • Produkti duhet të ketë faturën e blerjes.
 • Nuk duhet të jetë i dëmtuar ose me shenja përdorimi.
 • Duhet të përfshijë të gjithë aksesorët dhe pulla e sigurisë të jetë e paprekur.

Rimbursimi:

 • Verifikimi i produktit bëhet brenda 24-48 orëve.
 • Rimbursimi realizohet në llogarinë bankare, PayPal, ose kartë krediti.
 • Në rast non-konformiteti, produkti kthehet tek ju me kosto transporti të faturuar ndaj jush.
Back to Top
Produkti është shtuar në shportë